هاست سی پنل مدیریت شده ایران

دویست مگابایت مدیریت شده سی پنل ایران

فضا 200 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا یک عدد
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری هفتگی
SSL رایگان
سیستم عامل لینوکس
محل سرور ایران / برج میلاد

پانصد مگابایت مدیریت شده سی پنل ایران

500 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا یک عدد
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری هفتگی
SSL رایگان
سیستم عامل لینوکس
محل سرور ایران / برج میلاد

هزار مگابایت مدیریت شده سی پنل ایران

1000 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا یک عدد
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری هفتگی
SSL رایگان
سیستم عامل لینوکس
محل سرور ایران / برج میلاد

دوهزار مگابایت مدیریت شده سی پنل ایران

2000 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا یک عدد
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری هفتگی
SSL رایگان
سیستم عامل لینوکس
محل سرور ایران / برج میلاد

سه هزار مگابایت مدیریت شده سی پنل ایران

3000 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا یک عدد
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری هفتگی
SSL رایگان
سیستم عامل لینوکس
محل سرور ایران / برج میلاد

پنج هزار مگابایت مدیریت شده سی پنل ایران

5000 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا یک عدد
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری هفتگی
SSL رایگان
سیستم عامل لینوکس
محل سرور ایران / برج میلاد