هاست سی پنل مدیریت شده ایران

دویست مگابایت مدیریت شده سی پنل ایران

شروع از

30,000 تومان

ماهانه

 • فضا 200 مگابایت
  ترافیک ماهانه نامحدود
  تعداد ایمیل نامحدود
  تعداد دیتابیس نامحدود
  پارک دامین نامحدود
  ادآن دامین برای سایت مجزا یک عدد
  میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
  بک آپ گیری هفتگی
  SSL رایگان
  سیستم عامل لینوکس
  محل سرور ایران / برج میلاد
پانصد مگابایت مدیریت شده سی پنل ایران

شروع از

36,000 تومان

ماهانه

 • 500 مگابایت
  ترافیک ماهانه نامحدود
  تعداد ایمیل نامحدود
  تعداد دیتابیس نامحدود
  پارک دامین نامحدود
  ادآن دامین برای سایت مجزا یک عدد
  میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
  بک آپ گیری هفتگی
  SSL رایگان
  سیستم عامل لینوکس
  محل سرور ایران / برج میلاد
هزار مگابایت مدیریت شده سی پنل ایران

شروع از

50,000 تومان

ماهانه

 • 1000 مگابایت
  ترافیک ماهانه نامحدود
  تعداد ایمیل نامحدود
  تعداد دیتابیس نامحدود
  پارک دامین نامحدود
  ادآن دامین برای سایت مجزا یک عدد
  میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
  بک آپ گیری هفتگی
  SSL رایگان
  سیستم عامل لینوکس
  محل سرور ایران / برج میلاد
دوهزار مگابایت مدیریت شده سی پنل ایران

شروع از

64,000 تومان

ماهانه

 • 2000 مگابایت
  ترافیک ماهانه نامحدود
  تعداد ایمیل نامحدود
  تعداد دیتابیس نامحدود
  پارک دامین نامحدود
  ادآن دامین برای سایت مجزا یک عدد
  میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
  بک آپ گیری هفتگی
  SSL رایگان
  سیستم عامل لینوکس
  محل سرور ایران / برج میلاد
سه هزار مگابایت مدیریت شده سی پنل ایران

شروع از

78,000 تومان

ماهانه

 • 3000 مگابایت
  ترافیک ماهانه نامحدود
  تعداد ایمیل نامحدود
  تعداد دیتابیس نامحدود
  پارک دامین نامحدود
  ادآن دامین برای سایت مجزا یک عدد
  میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
  بک آپ گیری هفتگی
  SSL رایگان
  سیستم عامل لینوکس
  محل سرور ایران / برج میلاد
پنج هزار مگابایت مدیریت شده سی پنل ایران

شروع از

84,000 تومان

ماهانه

 • 5000 مگابایت
  ترافیک ماهانه نامحدود
  تعداد ایمیل نامحدود
  تعداد دیتابیس نامحدود
  پارک دامین نامحدود
  ادآن دامین برای سایت مجزا یک عدد
  میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
  بک آپ گیری هفتگی
  SSL رایگان
  سیستم عامل لینوکس
  محل سرور ایران / برج میلاد