گاهی ممکن است نیاز به تهیه لینک دانلود بکاپ در سی‌پنل داشته باشید. در این صورت می‌توانید از این آموزش استفاده کنید.

البته اگر از پیش بکاپی تهیه نکرده‌اید، می‌توانید از آموزش تهیه نسخه پشتیبان در سی‌پنل استفاده کنید.

سپس مطابق تصویر (1) بر روی “File Manager” کلیک نمایید.

 

دریافت لینک فول بکاپ در هاست cPanel

تصویر (1)

 

همانند تصویر (2) بر روی فایل بکاپ که در روت هاست قرار دارد راست کلیک کرده و “Move” را انتخاب نمایید.

 

دریافت لینک فول بکاپ در هاست cPanel

تصویر (2)

 

سپس مشابه تصویر شماره (3) مسیر انتقال فایل را Public_html قرار دهید و بر روی گزینه “Move Files” کلیک نمایید.

 

دریافت لینک فول بکاپ در هاست cPanel

تصویر (3)

 

پس از انتقال فایل به پوشه public_html مطابق تصویر زیر سطح دسترسی فایل را 644 قرار دهید. به این ترتیب مراحل تهیه لینک دانلود بکاپ در سی‌پنل به اتمام خواهد رسید. در نهایت لینک دانلود بصورت زیر خواهد بود:

http://domain.com/backup-1.1.2021_20-11-37_user.tar.gz

 

دریافت لینک فول بکاپ در هاست cPanel

تصویر (4)

 

نکته: در لینک فوق، منظور از domain.com همان آدرس سایت شما و backup-1.1.2021_20-11-37_user.tar.gz نام کامل فایل بکاپ شما می باشد. بنابراین این دو مورد را مطابق آدرس سایت و نام بکاپ خود تغییر دهید تا لینک صحیح حاصل شود.